Termportalen
Tilbake til hovedmeny Til Termportalen

 

Ny termportal for utvalgte baser

Alle baser i ny termportal Universitets- og høgskolerådets termbase NHHs termbase for økonomisk-administrative fag Maritime baser

Original termportal

Side om side

Termer Termbaser som ikke er flyttet til ny termportal
Teknisk Norsk termbank og Teknisk terminologi
Arter Marine evertebrater og Artsdatabanken

 

Enkeltvis

Tolketjeneste Tolketjenesten i Bergens termbase
Norsk termbank Termbaser utviklet av Norsk termbank
Teknisk terminologi Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi
Marine evertebrater Marine evertebrater
Artsdatabanken Artsdatabanken
Norsk-tysk jura Norsk-tysk juridisk terminologi