Termportalen
Tilbake til hovedmeny Til Termportalen

 

Side om side

Termer Alle termbaser
Maritim Maritim ordbok
Økonomi/jus Økonomi/Jus termbaser
Teknisk Termbaser for tekniske fag

 

Enkeltvis

Tolketjeneste Tolketjenesten i Bergens termbase
UHRs termbase Universitets- og høgskolerådet
Maritim terminologi Maritim terminologi
Maritim ordbok1 Maritim ordbok1
Maritim ordbok2 Maritim ordbok2
Marine evertebrater Marine evertebrater
Artsdatabanken Artsdatabanken
Økonomi og adm. Økonomisk-administrativ terminologi
Norsk-tysk jura Norsk-tysk juridisk terminologi
English for business English for business
Mikroøkonomi Termbase for Mikroøkonomi utviklet ved NHH
Norsk termbank Termbaser utviklet av Norsk termbank
Teknisk terminologi Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi