Maritim ordbok
Hjelp Tilbake Hovedmeny Todelt skjerm
Maritim-ordbok-logo

Maritim ordbok

Maritim ordbok er en fritt tilgjengelig database med norsk terminologi innenfor maritim/marin sektor. Dette omfatter fagomr√•dene marin biologi (flora/fauna), fiske, havbruk/oppdrett, skipsfart/sj√łmannskap/navigasjon og annet som h√łrer naturlig inn under den marine/maritime sektor. Terminologien er utviklet av en rekke akt√łrer innenfor forskning, fagpr√•k og oversettelse med det form√•l √• styrke norsk fagkommunikasjon og internasjonalt samkvem innen sektoren. Maritim ordbok er ment √• v√¶re en betydningsfull l√¶ringsressurs for skoleverket, forskere, n√¶ringsliv, oversettere og allmennheten.

S√łk i Maritim ordbok i vinduet til venstre. Bruk prosenttegnet % for trunkerte s√łk. For eksempel kan du skrive ¬ęmakrell%¬Ľ og f√• frem alle ord i basen som starter med "makrell". Hvis du bare skriver inn % f√•r du frem hele termbasens innhold.

Maritim ordbok inng√•r i Termportalen - terminologi.no, som er en sv√¶rt omfattende nettportal for terminologi p√• norsk og andre spr√•k innenfor en lang rekke fagomr√•der. G√• til Termportalens s√łkeside for √• s√łke i andre termbaser eller i hele Termportalen.

Dersom du har kommentarer eller forslag til nye termer eller begreper som b√łr legges inn, kan du kontakte oss p√• terminologi@nhh.no.

Historikk

Initiativtakerne til dette nasjonale prosjektet er en arbeidsgruppe best√•ende av representanter fra Havforskningsinstituttet (IMR), Norges Handelsh√łyskole (NHH), oversettermilj√łet og UNI Computing (n√• NORCE, tilknyttet UiB) med kompetanse innenfor havforskning, terminologi og spr√•kvitenskap, oversettelse og termbaseteknologi. Prosjektet har f√•tt finansiering fra Bergesens Allmennyttige Stiftelse, Kulturdepartementet, N√¶rings- og Fiskeridepartementet, Spr√•kr√•det, Fritt Ord og Sm√•forsk-ordningen (NFR) ved NHH. Initiativet har vakt interesse og har v√¶rt formidlet i radio, fjernsyn, trykte medier og vitenskapelige konferanser innen terminologi og leksikografi.

Motivasjonen for √• sette i gang prosjektet Maritim ordbok var erkjennelsen av at det ikke fantes en oppdatert flerspr√•klig ordbok for maritime ord og uttrykk i Norge, dette til tross for at Norge er en betydelig sj√łfartsnasjon, en fiskerinasjon, en kystnasjon og en pioner i havbruk, der sj√łen har skapt grunnlag for utallige arbeidsplasser. Den maritime sektoren av det norske samfunnet har alltid v√¶rt internasjonal, likevel har unders√łkelser vist at spr√•kkunnskapene er til dels sv√¶rt mangelfulle nettopp her. Sektoren har v√¶rt gjenstand for sterk anglifisering og manglende nyutvikling av terminologi etter hvert som fagfeltene utvikler seg.

Terminologien bygger p√• ressurser som fantes fra f√łr og som er blitt samordnet og videreutviklet. Dessuten har nye delbaser blitt utviklet og tilf√łrt prosjektet. Under vises en oversikt over de spesifikke fagomr√•der (subdomener) som er dekket av materialet.

Termportalen er utviklet i samarbeid mellom: