Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi
Hjelp Tilbake Hovedmeny Todelt skjerm
Termportalen er utviklet i samarbeid mellom: