Alle termbaser
Termbaser utviklet av Norsk termbank
Domene
PROSESS
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
stans
Språk
Engelsk
Hovedterm
shutdown
Domene
SIKK
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
avstenging
Frarådd
nedstenging
Språk
Engelsk
Hovedterm
shutdown
Frarådd
shut down
Frarådd
shut-down
Domene
PROSESS
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
driftsstans
Synonym
driftsstopp
Språk
Engelsk
Hovedterm
shutdown
Synonym
breakdown
Synonym
breakdown of service
Synonym
disturbance
Synonym
outage
Synonym
shut down
Synonym
shut-down
Synonym
stoppage
Termbaser utviklet av Rådet for teknisk terminologi
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
reaktorstopp
Definisjon
Minsking av reaktiviteten i en reaktor slik at reaktoren blir klart underkritisk.
Språk
Engelsk
Hovedterm
shutdown
Språk
Tysk
Hovedterm
Abschalten
Språk
Fransk
Hovedterm
arrêt de reacteur
Språk
Svensk
Hovedterm
avställning
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
driftsstans
Språk
Engelsk
Hovedterm
outage
Synonym
shutdown
Språk
Tysk
Hovedterm
Stillstand
Språk
Fransk
Hovedterm
auêt
Språk
Svensk
Hovedterm
driftstopp
Språk
Norsk bokmål
Hovedterm
avstenging
Definisjon
i kjerneteknikk: tiltak for å gjøre en kjernereaktor klart underkritisk
Språk
Engelsk
Hovedterm
shutdown
Språk
Tysk
Hovedterm
Abschalten
Språk
Fransk
Hovedterm
arrêt
Språk
Svensk
Hovedterm
avställning